Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
ggnet
home nieuws emailservice Privacy contact zoeken
Home > Voor cliŽnten > Veelgestelde vragen > FAQ 3
print

FAQ 3

Welke behandelmethoden zijn er voor persoonlijkheidsstoornissen?

Dialectische gedragstherapie of Linehantherapie (DGT)
DGT is in Amerika ontwikkeld door Marsha Linehan en heeft als doel het aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te reageren. De therapie is voornamelijk gekoppeld aan problemen die kenmerkend zijn voor iemand met een Borderlinestoornis, zoals bijvoorbeeld relationele problemen, gedrags- en impulsbeheersing, instabiele identiteit, emotioneel labiel zijn en cognitieve stoornissen. Kort samengevat leert de cliënt zijn gedrag en gedachten te 'managen'. Cliënten leren zich bewust worden van de manier waarop zij reageren, denken en voelen, en hier effectief op te reageren.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber of geïrriteerd. U zult merken dat uw stemming beter hanteerbaar wordt als het u lukt om uw negatieve gedachten te veranderen. Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer somberheid veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis bij u oproept u depressief of somber maken (bijvoorbeeld: iemand is bezig op de computer en als de computer vastloopt denkt zij meteen het ergste: "zie je wel, het lukt nooit"). Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Als iemand door zijn depressie bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn depressie in plaats van dat deze vermindert. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend.

Schematherapie
Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt of waar je door vastloopt in je leven. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden. Negatieve ervaringen in het verleden zoals: verlaten, bekritiseerd, overbeschermd, misbruikt, mishandeld, buitensloten of tekort gedaan worden, leiden soms tot negatieve overtuigingen over jezelf en je omgeving. Deze negatieve overtuigingen worden schema's genoemd. Uiteindelijk wordt het schema deel van je persoonlijkheid.
Lang nadat we uit de situatie gaan waarin de schema's zijn ontstaan, blijven we situaties creëren of opzoeken waarin diezelfde negatieve ervaringen ontstaan. De schema's bepalen de manier waarop we denken, voelen, handelen en omgaan met anderen. Ze lokken heftige gevoelens uit van woede, verdriet en angst, zowel bij onszelf als bij anderen. Zelfs als we dingen bereikt hebben kunnen we daar niet van genieten.

PMT
Psychomotorische therapie wordt ook wel psychomotore therapie genoemd, en wordt vaak afgekort als PMT. Het is een methode binnen de lichaamsgerichte psychotherapie. In psychomotorische therapie is de cliënt samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierbij ligt de nadruk op het gebied van lichaamservaring en beweging. Hierbij is het doel van psychomotorische therapie het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht van de cliënt verminderd of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie de cliënt om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.

Creatieve therapie beeldend
Beeldende therapie is een therapievorm uit de creatieve therapie. Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc een veranderingsproces te bewerkstelligen.  Het is een therapie die als doel acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsprocessen wil behalen. Deze verandering vindt plaats in het beeldend werken. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldende therapeut. Via expressie en communicatievormen leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. De beeldende therapeut gebruikt beeldende middelen en onderbouwde methodieken om onbewuste behoeften en gevoelens bewust en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan de cliënt inzicht krijgen, verwerken en verrijken, maar ook het cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan. Beeldende therapie onderscheidt zich van andere vormen van creatieve therapie doordat men in beeldende therapie werkstukken maakt die een blijvend karakter hebben. De technieken en materialen sluiten aan bij de doelstelling, doelgroep, de methodiek en visie van de beeldende therapeut. Als basismateriaal wordt meestal teken- en schilder materiaal gebruikt, maar ook hout, metaal, klei en afvalmateriaal worden vaak gebruikt.

MBCT
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

terug naar de vorige pagina