Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
ggnet
home contact nieuws zoeken emailservice
Home > Aanmelden > Apeldoorn
print

Apeldoorn

Leest u deze tekst zorgvuldig door voor aanmelding
Voor verwijzers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden die aan de aanmelding gesteld worden.

Indien u zich wilt aanmelden bij Scelta, is de volgende informatie van u en uw verwijzer nodig (dit bij voorkeur per e-mail, anders per post aanleveren):
1. Verwijsbrief van uw verwijzer*)
2. Geldig en accurate weergave van uw emailadres en uw telefoonnummer
3. Levensverhaal (een levensverhaal over uw leven tot zover) met motivatie

Pas als wij alle informatie hebben ontvangen, wordt uw aanmelding verwerkt!

u wordt gebeld (privé nummer) door mevrouw Renate Hulshof, psychiater, om uw aanmelding door te nemen.

Op basis van de verstrekte gegevens wordt gekeken of Scelta gezien uw problematiek een indicatiestellingsonderzoek kan bieden. De volgende stappen worden daarna gezet: 

  • u wordt voor de indicatiestelling uitgenodigd;

  • u ontvangt zowel een elektronische als papieren vragenlijst die u beiden dient in te vullen.

Scelta wil als gespecialiseerd aanbod voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen zo zorgvuldig mogelijk vaststellen of en welke behandeling aangewezen is. De indicatiestelling bestaat uit twee gesprekken: 

  • een gesprek met één of twee leden van de intakecommissie;

  • een interview met een psycholoog.

In de intakevergadering worden de bevindingen besproken en volgt er een advies voor eventuele behandeling. Binnen twee weken na het eerste contact krijgen u en uw verwijzer bericht, hierbij zijn er een aantal uitkomsten mogelijk:

  • u ontvangt een uitnodiging voor een tweede gesprek voor aanvullend onderzoek;

  • u wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op een beoogd programma;

  • er wordt een behandeladvies gegeven dat niet door Scelta zelf zal worden uitgevoerd.

Zowel de verwijzer als u wordt telefonisch op de hoogte gesteld van het behandeladvies.

Aanvang van behandeling binnen Scelta Apeldoorn
Indien besloten wordt tot behandeling binnen Scelta Apeldoorn, wordt dit schriftelijk aan u bevestigd met een kopie aan de verwijzer. De behandeling kan doorgaans, afhankelijk van de lengte van de wachtlijst, na enkele weken starten. Informatie over de startdatum van de behandeling wordt verstrekt door het secretariaat.

Behandelverantwoordelijkheid
Wanneer u geaccepteerd bent voor behandeling bij Scelta, is Scelta regiebehandelaar. Na behandeling bij Scelta wordt patiënt voor eventuele nabehandeling terugverwezen naar verwijzer.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 
Voor inhoudelijk overleg kunt u via het secretariaat contact opnemen met mevrouw Renate Hulshof, psychiater, of een van onze andere intakers.


*) Bij voorkeur treedt als verwijzer een behandelaar op die goed op de hoogte is van de problematiek van de patiënt en bij wie de patiënt op dat moment (nog) in behandeling is. Dit voorkomt onnodige vertraging door het moeten opvragen van aanvullende informatie. Telefonisch vooroverleg kan vaak zinvol zijn.